Asko AB har ett stort sortiment av olika former av vagnar för alla möjliga behov, var sig det gäller att transportera bort allt från disk till matrester så har vi en lösning