Asko AB erbjuder ett antal slangvindor i olika längder för att underlätta ditt diskande