ingen vill ha ett avlopp fyllt med gamla matrester eller fett som täpper igen avloppet och orsakar problem för dig när du försöker sköta din restaurang, det är då fettavskiljare kommer in i bilden hindra att du får onödiga stopp i ditt avlopp med en av Asko ABs sortiment med smidiga fettavskiljare.